Adavagyon leltár és adatklasszifikáció

Adatvagyon leltár

A tárolási szintig tartó adatvagyon leltár pontosan dokumentálja, a tárolt és kezelt érzékeny adatok hol tárolódnak és hol kerülnek felhasználásra az informatikai rendszerekben.

Önmagában csak az adatosztályozás nem elegendő, hiszen a tényleges adatvagyon leltár nélkül a vállalat nem tudja, hol tárolódnak az érzékeny információk a hálózatán belül, így az adott osztályok kontroll intézkedéseit sem képes megvalósítani. 

Adatvagyon leltár létrehozásakor automatikus műszaki eszközzel feltérképezzük a tárolási rendszereket (fájlszerverek, adatbázisok, SharePoint, SVN, stb.).

Adatvagyon leltar

A létrehozott adatvagyon leltár alkalmas a legelterjedtebb módszertanok és szabványok (COBIT, BASEL2, PCI, ISO27001, ISO27301, ISO22301) által elvárt vagy megkövetelt, részletes adatosztályozás felállítására és periodikus ellenőrzésére. 

Az elkészült adatvagyon leltár alkalmas a DLP rendszerek szabályrendszer-tervezéséhez, és meghatározható belőle, mely állományokat és adatokat kell a DLP rendszernek védenie, lenyomatolnia vagy megjelölnie.

A létrehozott adatvagyon leltár és adatosztályozás bármely DLP rendszer bevezetésekor felhasználható és jelentősen lecsökkenti a DLP rendszer bevezetési idejét és költségét. 

Adatvagyon leltár felhasználási területek

 • GDPR
 • DLP, BCP/DRP, IRM/DRM projektekhez
 • ISO és PCI audithoz
 • 2011. évi CXII. torvényi („Infotv”) felkészüléshez és megfelelőséghez
 • 2013. évi L. törvényi („50-es törvény”) felkészüléshez és megfelelőséghez

Adatklasszifikáció

Az adatklasszifikáció az adatvagyon leltár kimenetének feldolgozása, a szenzitív adatok, e-mailek és fájlok megjelölése, besorolása valamilyen szempontrendszer szerint. A klasszifikált adatokra védelmi intézkedések hozhatók a DLP és IRM rendszerekben.

Az adatklasszifikáció, azaz az adat megjelölésének legegyszerűbb módja, ha egy címkéző alkalmazás az adatosztálynak, vagy az adat értékének megfelelő címkét (label vagy tag) és más, vizualizációs jegyeket helyez el a fájlban.

A címkéző rendszerek összekapcsolhatók a DLP megoldások automatikus adatfelismerő/adatfeltáró moduljával (Discovery), így a DLP rendszer a megtalált szenzitív adatokat automatikusan megjelölheti a címkéző rendszerek keresztül.

Adatvagyon leltarAdatklasszifikáció a Word-ben

A címkéző alkalmazás moduljai beépülnek a legfontosabb felhasználói rendszerekbe (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Outlook, Explorer, OWA, Exchange, stb.), így a felhasználók bármikor átcímkézhetik (re-klasszifikálhatják) az adatokat és fájlokat.

A megjelölt állományokat a védelmi rendszerek (pl. DLP, IRM, E-mail szűrő, stb.) is képesek felismerni, és képesek a címkéhez rendelt védelmi intézkedéseket alkalmazni az állományon.

Adatvagyon leltarAdatklasszifikáció Outlook-ban - blokkoló szabállyal

A címkézés (labeling vagy tagging) nem a DLP megoldás kiváltására szolgál, hanem a DLP terület komplementereként a DLP rendszerek hatékonyságát növelik, a DLP rendszerek bevezetési költségét pedig csökkentik.

Adatvagyon leltarKlasszifikált fájl megjelenése Explorerben

Miben segíthetünk?

Szakértői vagyunk a tárolási szintig tartó adatvagyon leltár létrehozásának és alaposan ismerjük az adatcímkéző technológiákat.

Közel tíz év adatszivárgás elleni védelemmel (DLP) kapcsolatos tapasztalattal rendelkezünk, számos DLP rendszer bevezetését, integrációját vagy felülvizsgálatát irányítottuk. Nem csak tanácsadói, de műszaki-technológiai oldalról is szakértői vagyunk a DLP rendszereknek.

Támogatott Data Leak Prevention technológiák

 • Forcepoint DLP
 • Symantec DLP
 • McAfee DLP
 • GTB DLP
 • Grayteq DLP
 • Támogatott adatcímkéző technológiák

 • Microsoft Azure Information Protection (AIP)
 • Boldon James
 • TITUS